1️⃣Giới Thiệu

Thông Tin Cơ Bản

Akebi - Trước đây là một tool miễn phí cho tựa game Genshin Impact.

Nhưng kể từ phiên bản 3.4 Akebi đã bắt đầu trả phí, vậy nên bạn cần phải mua key để có thể sử dụng.

Mình là một Reseller(Người bán lại) tại Việt Nam tại Server Akebi nếu bạn có quan tâm đến sản phẩm này, bạn có thể Tham Gia vào server của mình để mua key.

Last updated