4️⃣Cách Chạy

HƯỚNG DẪN CHẠY

Vui lòng đọc kỹ thông tin hướng dẫn Mọi thắc mắc hoặc góp ý có thể liên hệ mình để hỏi.

VĂN BẢN

1. TẢI TOOL

PHIÊN BẢN : 4.3 (Fix1) CẬP NHẬT : 21h - 27/12/2023

2. HƯỚNG DẪN CHẠY :

 • Giải nén và chạy file "AkebiLauncher.exe", khi cửa sổ hiện lên chọn file "GenshinImpact", Open.

 • Đợi 5s-10s game sẽ tự mở, khi đến màn hình đăng nhập,** CHƯA ĐƯỢC BẤM VÀO GAME**.

 • Đợi tí, nó sẽ lên cái bảng cmd, bn nhập key của bn vào, Enter. [key có dạng : AKEBI-xDay-FULL-XXXX-XXXX...]

 • Mỗi lần chạy tool, đợi ở màn hình đăng nhập đến khi tool chạy xong hãy vào game.

 • Phím F1 để mở menu tool.

3. THÔNG TIN :

 • Thời hạn key sẽ chỉ bắt đầu chạy sau khi nhập key vào tool, hạn key được tính theo thời gian thực, sẽ luôn chạy dù bn có dùng hay ko.

 • Key sau khi được nhập vào tool thì sẽ gắn liền với máy tính đó, nếu muốn đổi máy để dùng key hãy xem cách ở mục 4 bên dưới.

 • Key hạn 1 ngày và 7 ngày : có 1 lần Reset HWID [đổi máy].

 • Key 30 ngày : có 3 lần Reset HWID và 1 lần Tạm Dừng key.

 • Tool có Tiếng Việt , chỉnh ở phần Settings - Language - chọn ngôn ngữ cần.

4. QUAN TRỌNG ! [ Nên làm ngay sau khi mua key ]

 1. Cách thêm key vào bot để xem hạn, đổi máy, dừng key, tránh mất key :

 • Vào link : CLICK

 • Click vào [Ask for Panel], bot sẽ inbox cho bn. Tại bot chọn Licenses info -> Add -> nhập key của bn vào -> Gửi. Xong

 1. Sau khi Thêm key vào bot, tại menu bot, bạn có thể :

 • Click [Get role] để lấy role Insider trên discord Akebi. Điều này là để mở khoá toàn bộ kênh Private dành cho người đã mua key Akebi. Lưu ý : Nếu ko thấy [Get role], hãy bấm [Back] đến khi thấy, chỉ lấy được role khi đã kích hoạt key (nhập key vào tool).

 • Click Licenses info -> Details -> Add -> nhập key, để thêm key mới vào bot.

 • Click Licenses info -> Details -> (1)(2)(3) - Refresh [Làm mới] - Back [Trở lại] (1) Show key - [Hiển thị key] (2) Reset HWID - [gỡ key khỏi máy đang dùng] (3) Pause - [dừng hạn key, chỉ cho key 30 ngày].

VIDEO

Last updated